Bc. Jana Hlaváčová

Ve svém magisterském studiu se zabývá vlivem latentní toxoplazmózy na plodnost člověka. Spolupracuje s centrem asistované reprodukce na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN, kde probíhá prospektivní studie, pomocí které bude porovnávat problémy s plodností u jedinců nakažených toxoplazmózou a nenakažených. Dále se věnuje výuce vědeckých kroužků a táborů pro děti prvního stupně základních škol.

Facebook Comments