Imunologie parazitárních nákaz

Imunologie parazitárních nákaz – Parasite Immunology (MB160P35)

I KOLÁŘOVÁ (garant), I. KOLÁŘOVÁ, L. PANSKÁ a kol. (vyučující), 2/0, 3 kredity, Zk, zimní semestr

Anotace

Celý kurz

Kurz je vhodný pro magisterské nebo doktorské studenty parazitologie a příbuzných oborů. Předpokládá se předchozí absolvování základní přednášky z imunologie (např. B150P14) a parazitologie (MB160P25).

Kurz je vypisován nepravidelně. Kurz se otevírá při minimálním počtu 5 zapsaných studentů. V roce 2016/17 bude vypsán.

Cílem kurzu je seznámit se s imunitními mechanismy hostitele, které se uplatňují proti vybraným skupinám parazitů zahrnujícím prvoky, helminty a ektoparazity. Důraz je kladen na vztah parazita a jednotlivých imunitních mechanismů hostitele, obranu parazitů a imunopatologii parazitárních infekcí.

FOR ENGLISH-SPEAKING STUDENTS: Lectures are in Czech. If you are interested to attend this course in English, please contact dr. Kolářová at email: kolarova2011@gmail.com.

Část 1: Obecná imunologie parazitálních nákaz a přehled imunologie (J. FLEGR)

Kurs je vhodné absolvovat ve 4. nebo 5. ročníku. Předpokládá se předchozí absolvování základní přednášky z imunologie (např. B150P14). Přednáška probíhá jednou za 2 roky.

Cílem kurzu je seznámit se s imunitními mechanismy hostitele, které se uplatňují proti vybraným skupinám parazitů zahrnujícím prvoky, červy a ektoparazity. Důraz je kladen na vztah životních cyklů parazitů a jednotlivých imunitních mechanismů hostitele, obranu parazitů proti těmto mechanismům a imunopatologii parazitárních infekcí. Zvláštní přednáška je věnována moderním trendům ve vývoji vakcín. Řešena bude rovněž interakce parazitů s imunitním systémem hostitelů . Zaměříme se i na významné parazity člověka a zvířat.

Sylabus

Stručný sylabus ke stažení ZDE.

Lekce 1. Obecná imunologie parazitálních nákaz.

PREZENTACE
AUDIONAHRÁVKA 6. 10. 2005

Lekce 2. a 3. Přehled imunologie.

PREZENTACE
AUDIONAHRÁVKA 13. 10. 2005
AUDIONAHRÁVKA 20. 10. 2005

Splnění předmětu

Podmínky zkoušky budou upřesněny.

Literatura

Celý kurz

K této přednášce neexistují skripta, proto se doporučuje 100% účast na přednáškách. Studenti mají k dispozici prezentace.

  • Gillespie S., Pearson R. (2001): Principles and Practice of Clinical Parasitology. Wiley. – dostupná v PDF
  • Lamb T. ed. (2002): Immunity to parasitic infections. Wiley. – dostupná v PDF
  • Hořejší V., Bartůňková J., Brdlička T., Špíšek, R. (2013): Základy Imunologie. Triton, Praha.
  • Jíra J. (2009): Lékařská protozoologie. Galén, Praha.
  • Přehledové články v odborné literatuře, zejména v časopisech Nature Reviews, Trends in Parasitology, Frontiers

Část 1: Obecná imunologie parazitálních nákaz a přehled imunologie (J. FLEGR)

  • Přehledové články v odborné literatuře, zejména v časopise Trends in Parasitology
Facebook Comments